Nom

Suports i Unions

Sector industrial

Material

PA (Poliamida)

Descripció

Un dels millors fabricants de Transfers per a premses automatitzades, que serveix empreses tan prestigioses com Tesla o BWM, es posa en contacte amb Plastic 85, s.l. ja que vol desenvolupar uns Suports i Unions en termoplàstic, que puguin aguantar el mateix esforç mecànic que els seus productes fets en acer i alumini.
Plastic 85, s.l. va assessorar el client sobre quins tipus de plàstics podria complir el seu requeriment i va participar en el redisseny de les peces.
Finalment, s’ha aconseguit que les peces aguantin més que els cargols de fixació a l’estructura metàl·lica.
Amb la reducció de pes provocada pel canvi de material, la velocitat del transfer s’ha incrementat notablement, de manera que el cost d’aquesta fase s’ha reduït molt. Tractant-se del sector automoció, això té un gran impacte i importància.

Comparteixi aquest treball!

Sector automoció

Dades de contacte

+34 933 455 004
comercial@plastic85.com

Altres treballs realitzats