Un material resistent

Seguretat i protecció

El plàstic és un material que presenta excel·lents resultats a l’hora de fabricar productes de seguretat i protecció personal. Els termoplàstics d’alta resistència són lleugers i, per tant, idonis per a treballs d’elevada activitat física. És un material que absorbeix una gran quantitat d’energia en cas d’impacte.

DEIXI LA PRODUCCIÓ
A LES NOSTRES MANS
El nostre servei complet proporciona tranquil·litat als nostres clients des de fa més de 35 anys.
Contacte