Un material de futur

Sector del motor

El plàstic és un material lleuger, que no s’oxida i que absorbeix molta energia en cas d’impacte. Per aquests i altres motius, els components de plàstic han estat fonamentals per ajudar a evolucionar la indústria del motor. Plastic 85 té experiència en la fabricació de peces de plàstic per a automoció.

DEIXI LA PRODUCCIÓ
A LES NOSTRES MANS
El nostre servei complet proporciona tranquil·litat als nostres clients des de fa més de 35 anys.
Contacte