Un material versàtil

Sector elèctric

La gran capacitat d’emmotllament que té el plàstic, així com les seves propietats dielèctriques, converteixen els polímers en un material versàtil i funcional a l’hora de fabricar elements elèctrics com endolls, commutadors, regletes, etc. Plastic 85 té una àmplia experiència en treballs de fabricació de peces de plàstic per al sector elèctric, per complexos que semblin.

DEIXI LA PRODUCCIÓ
A LES NOSTRES MANS
El nostre servei complet proporciona tranquil·litat als nostres clients des de fa més de 35 anys.
Contacte