Nom

Cullera dosificadora

Sector industrial

Material

PS (Poliestirè)

Descripció

Aquest article es fabrica per a un conegut laboratori farmacèutic i es lliura directament al client.
Les peces s’han de col·locar perfectament per assegurar que no es dobleguin durant el transport i la manipulació, i per poder garantir la no presència de partícules contaminants.

Comparteixi aquest treball!

Sector medicina i/o cosmètica

Dades de contacte

+34 933 455 004
comercial@plastic85.com

Otros trabajos realizados